Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;
Brand meester
Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;
Brand meester

Diensten voor een optimale brandveiligheid

Naast advies en opleidingen in brandveiligheid doet FireF nog meer. Op deze pagina leest u meer over de andere diensten die we u bieden.

Een brandveiligheidstraining in combinatie met deze diensten

FireF Brandbeveiliging en Bedrijfshulpverlening uit Vlaardingen biedt u ook de volgende dienste.

 • Detachering van volledig opgeleide, professionele brandwachten voor het handhaven van de veiligheid binnen uw bedrijf
 • Het verzorgen van risico-inventarisatie & -evaluatie bij uw bedrijf
 • Het opzetten en onderhouden van een professionele bedrijfshulpverleningsorganisatie binnen uw bedrijf
 • Advisering op het gebied van bedrijfshulpverlening en brandpreventie voor uw bedrijf

 • Brandwachtdiensten
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
 • Opstellen bedrijfsnoodplan (BHV-plan)
 • Opstellen ontruimingsplannen conform NEN 8112
 • Maken van ontruimingsplattegronden
 • Beheren BMI conform NEN 2654-1
 • Werkplekinspecties
 • Vlamvertragend impregneren van producten

Service en onderhoud

Service en onderhoud aan blusmiddelen

De Arbowet en de wet milieubeheer eist dat u blusapparatuur onderhouden wordt volgens bepaalde NEN-EN-normen. Bovendien eisen ook de meeste verzekeringsmaatschappijen dat uw blusmiddelen gecontroleerd en onderhouden worden door een hiertoe bevoegd en erkend bedrijf. Controle van kleine blusmiddelen dient tevens periodiek plaats te vinden. Indien het nodig is, moet u er zeker van zijn dat de blusmiddelen in voldoende mate aanwezig zijn. U moet erop kunnen vertrouwen dat deze ook naar behoren functioneren.

Dit zijn belangrijke aandachtspunten tijdens onze controles. Tot de kleine blusmiddelen behoren draagbare en verrijdbare brandblussers en brandslanghaspels.

De controles kleine blusmiddelen worden volgens de NEN 2559, NEN-EN 671-3 en NEN 2659 uitgevoerd.

Service en onderhoud aan noodverlichting

Conform het Gebruiksbesluit en de Arbowet dient in ieder gebouw noodverlichting aanwezig te zijn die tenminste eenmaal per jaar onderhouden en gecontroleerd wordt. Bij calamiteiten vallen nog altijd veel slachtoffers doordat de nooduitgangen niet tijdig bereikt kunnen worden. Wat bij daglicht een makkelijke route lijkt, wordt bij stroomuitval of bij rookontwikkeling een lastige opgave als er geen noodverlichting is, of deze niet werkt.

De controle van uw noodverlichting worden volgens de NEN-EN 1838, NEN 6088, NEN-EN 50172 uitgevoerd.

Service en Onderhoud aan AED

Met de aanschaf van een AED investeert u in een fantastisch apparaat dat wellicht ooit een het leven van uzelf, een collega of een familielid kan gaan redden. Daarom is het letterlijk van levensbelang dat u erop kunt vertrouwen dat de AED altijd gebruiksklaar is. Hoewel de meeste AED’s onderhoudsarm zijn en zelftesten doen, moeten er toch periodiek accu’s en elektroden vervangen worden. We bieden ook onderhoudscontracten aan en leveren de benodigde accu’s of elektroden.

Service en onderhoud NEN 3140

Als werkgever moet u een schriftelijk bewijs kunnen overleggen, waaruit blijkt dat het elektrische arbeidsmiddel tenminste één keer per jaar gecontroleerd wordt. De beste en meest waterdichte methode is om deze keuring uit te voeren conform de NEN 3140.

Beheerder BMI conform NEN 2654-1

Volgens het bouwbesluit van 2012 dient een vereiste brandmeld- of ontruimingsinstallatie onderhouden en beheerd te worden conform de NEN 2654-1. Het beheer dient maandelijks uitgevoerd te worden door een ‘Beheerder Brandmeldinstallatie’. Het jaarlijks onderhoud dient uitgevoerd te worden door een erkend Onderhoudsbedrijf Brandmeldinstallaties. Wij nemen u de maandelijkse zorg en onderhoud graag uit handen.

Meer weten over onze diensten met betrekking tot brandveiligheid?

Wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem dan contact op: stuur een e-mail of bel ons op 010-4354596.
 

Kies ook voor een veilige werkplek