Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;
Brand meester
Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;
Brand meester

Professionele bedrijfshulpverlening kunt u leren

Wat doet u als het dit keer geen brandoefening maar menens is? Hoe redt u een leven met een AED en hoe werkt een blusmiddel? Al deze en tal van andere vragen beantwoorden we tijdens onze trainingen. Van een bedrijfshulpverleningopleiding tot een opleiding voor gasmeting: FireF Brandveiligheid en Bedrijfshulpverlening leert u wat te doen in geval van nood.

De prijzen van al onze cursussen, trainingen en opleidingen zijn op aanvraag.

Ankers voor de volgende opleidingen:

Bedrijfshulpverlening, ontruimingsoefeningen en (brandweer)trainingen

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

Wij verzorgen onze trainingen en opleidingen op een efficiënte en enthousiaste wijze. Dit doen we zowel voor particulieren als bedrijven. U profiteert als opdrachtgever van onze werkwijze. U bespaart namelijk op kosten en bent verzekerd van een goede kwaliteit opleidingen.

Er wordt in groepen geoefend en we garanderen de maximale aandacht aan de cursist. Ook verzekeren we de cursist dat hij of zij ook daadwerkelijk kan handelen na afloop van de cursus. Daarbij hebben wij een administratie die alles (certificering, planning, uitnodigingen, verschuiven van aanmeldingen, locaties etc.) voor de opdrachtgever regelt.

Wij onderscheiden ons doordat wij voor iedere opdrachtgever trainingen en oplossingen op maat bieden.

Bedrijfshulpverlener (BHV-opleiding)

U kunt deze opleiding volgen als u in het bezig bent van een geldig EH-diploma. Een deelopleiding is ook mogelijk.

Over het algemeen geldt dat de werkgever de zorgplicht heeft voor alle werknemers en bezoekers van het bedrijf. Zorg dus dat uw werknemers in geval van een calamiteit veilig het pand kunnen verlaten. Een BHV-opleiding combineert brandweertechnische aspecten met levensreddende eerste hulp. Tijdens de cursus worden alle basisvaardigheden behandeld die een bedrijfshulpverlener moet beheersen.

Opleidingsduur: de totale opleiding duurt 2 dagen of 4 dagdelen.

Geen dag is hetzelfde. Arbo is immers maatwerk en daardoor blijft iedere dag bij FireF een uitdaging.

In de loop der jaren hebben wij ons diensten- en productenpakket uitgebreid. Wij interesseren ons niet alleen in de wetgeving maar we streven ernaar om iedereen te informeren over en enthousiasmeren voor een veilige werkplek.
 

Bedrijfshulpverlener (BHV-herhaling)

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

De BHV-herhaling richt zich op de medewerkers die door de werkgever zijn aangewezen voor taken in het kader van de bedrijfshulpverlening en al in het bezit zijn van het geldige BHV-certificaat.

Opleidingsduur: de totale opleiding duurt 1 dag of 2 dagdelen.
 

Adembescherming voor BHV’ers

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

Deze opleiding biedt een combinatie van theorie en praktijk met als doel de bedrijfshulpverlener veilig en verantwoord te laten optreden met adembescherming. Zowel de technieken en richtlijnen voor het gebruik van adembescherming, als de procedures bij het redden en gidsen worden getraind.

Duur van de cursus: de opleiding duurt 5 dagdelen, waarbij het accent op de praktijk ligt.
 

Adembescherming voor BHV’ers (herhaling)

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

Tijdens deze bijeenkomsten behaalt u een herhalingscertificaat voor de opleiding Adembescherming voor BHV’ers.
 

Ploegleider BHV-opleiding

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

Een ploegleider geeft leiding aan meerdere bedrijfshulpverleners. Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Scenario’s dienen als uitgangspunt voor de opleiding: de cursist leert optreden bij de verschillende scenario’s met table-topoefeningen en praktijkoefeningen.

Om te kunnen deelnemen aan deze cursus dient u in het bezit te zijn van de basisopleiding Bedrijfshulpverlener.

Opleidingsduur: 2 dagen.
 

Ploegleider BHV-herhaling

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

Houd uw kennis op peil. Volg de herhalingsopleiding voor BHV-ploegleider.

Om te kunnen deelnemen aan deze cursus dient u in het bezit te zijn van de basis opleiding Ploegleider.

Opleidingsduur: 1 dag.
 

Hoofdcoördinator BHV-opleiding

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

Een BHV-hoofd is verantwoordelijk voor het BHV-beleid binnen een organisatie. Deze persoon heeft een leidinggevende functie en stuurt onder andere BHV’ers aan. Tevens is deze persoon verantwoordelijk voor de juiste inrichting van de BHV-organisatie.

De opleiding is bestemd voor personen die in uw bedrijf of instelling (gaan) functioneren als coördinator/hoofd-bedrijfshulpverlening (BHV). De deelnemer heeft een MBO of HBO werk- en denkniveau en vervult een management- of middelmanagementfunctie binnen uw bedrijf of instelling.

In de periode tussen dag één en het examen werkt de deelnemer een opdracht uit en bereidt een presentatie voor. De opdracht bestaat uit het opstellen van een BHV-plan voor de eigen organisatie.

Opleidingsduur: 2 dagen.
 

Beheerder brandmeldinstallaties (BBMI)

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.

Om deel te nemen aan deze opleiding dient u in het bezit te zijn van een geldig BHV-diploma.

Opleidingsduur: 3 dagen.
 

Emergency First Responder (EFR-opleiding)

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

Tijdens deze cursus leert u op een leuke, ontspannen en praktische manier hoe u moet reageren op medische noodgevallen. U leert om eerste hulp te verlenen bij ongevallen en acute ziektes.

Opleidingsduur: 2 dagen.
 

Emergency First Responder (EFR-herhaling)

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

Na afronding van de herhaalopleiding Emergency First Responder, ben je bij voltooiing van de opleiding weer een jaar voorzien van het certificaat.

Opleidingsduur: 1 dag.
 

EFR care for children-opleiding

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

Deze cursus is geschikt voor aanstaande ouders, ouders van opgroeiende kinderen, leerkrachten, kleuterleidsters, mensen die werken in de kinderopvang en voor iedereen die het belangrijk vindt om op een adequate manier te kunnen handelen wanneer hij of zij een kind ziet dat onmiddellijk eerste hulp nodig heeft.

De procedures bij voor reanimeren en EHBO bij kinderen zijn anders dan bij volwassenen. Vandaar dat hiervoor een aparte cursus is samengesteld.

Opleidingsduur: 1 dag.
 

EFR care for children-herhaling

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

Om uw certificaat te behouden, dient u iedere 2 jaar een opfrisdag te volgen.
 

Reanimatie- & AED-opleiding

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

Wat doet u als iemand een hartstilstand krijgt en hoe gebruikt u de AED op de juiste manier? In een reanimatiecursus leert de cursist de praktische handelingen op een pop. Daarnaast is tegenwoordig standaard het gebruik van een AED in deze cursus opgenomen.

Opleidingsduur: 4 uur.
 

Reanimatie- & AED-herhaling

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

De gecombineerde herhalingsopleiding reanimatie/AED duurt in totaal 2 uur en zorgt ervoor dat uw kennis en handelen op peil blijft.
 

Kleine blusmiddelen-opleiding

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

Iedereen kan worden geconfronteerd met brand. Deze cursus leert u wat u moet doen bij brand (en vooral wat niet te doen) en welke blusmiddelen u toe moet toepassen.

Opleidingsduur: de opleiding duurt circa 4 uur (theorie en praktijk) en zal aaneengesloten plaatsvinden.
 

Kleine blusmiddelen-herhaling

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

Na een jaar moet u opnieuw een (verkorte) cursus volbrengen om uw certificaat van de kleine blusmiddelenopleiding te verlengen.

De herhalingsduur duurt circa 2 uur.
 

Industriële Adembescherming-opleiding

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

Deze opleiding richt zich vooral op de werknemers die werkzaamheden uitvoeren waarbij de omgevingslucht van zo'n kwaliteit is, dat dit een gevaar voor de gezondheid is of kan zijn. Tijdens de cursus worden in theorie en praktijk alle aspecten behandeld die van belang zijn bij het werken met ademluchtapparatuur.

De totale opleiding duurt circa 24 uur en wordt verdeeld over 3 dagen of 6 dagdelen.
 

Industriële Adembescherming-herhaling

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

Wilt u het certificaat voor deze opleiding behouden, dan dient u de opfriscursus eenmaal per jaar te herhalen.

De totale nascholing duurt circa 8 uur en wordt verdeeld over 1 dag of 2 dagdelen.

 

Gasmetingopleiding

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

Deze cursus leert de deelnemer om te gaan met begrippen als verbranding en explosie, verstikking, zuurstof- en explosiemeters, gevaarlijke stoffen, meten met meetbuisjes en besloten ruimten.

Opleidingsduur: 8 uur.
 

Gasmetingopleiding herhaling

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

Het certificaat van de gasmetingopleiding is 1 jaar geldig. Dit betekent dat u de opleiding ieder jaar (gedeeltelijk) moet herhalen om het certificaat te behouden.

Opleidingsduur: 4 uur.
 

VCA Basis

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

Basisveiligheid VCA is een algemene cursus waarin aandacht wordt besteed aan de volgende veiligheidszaken:

 • veiligheidswetgeving
 • risico’s en preventie
 • gevaarlijke stoffen
 • brand- en explosiegevaar
 • besloten ruimten
 • gevaren bij lassen
 • werkvergunningen
 • gereedschapsmachines en gereedschappen
 • hijsen en tillen
 • werken op hoogte
 • persoonlijke beschermingsmiddelen

Het diploma is 10 jaar geldig.

Opleidingsduur: de totale opleiding duurt circa 16 uur en wordt verdeeld over 2 dagen of 4 dagdelen. Examen van 60 minuten 40 vragen.
 

VCA VOL

Bedrijfshulpverlening; brandveiligheid; ontruimingsoefening; brandbeveiliging;

De cursus VOL geeft inzicht in hoe veiligheidseisen en voorschriften in het dagelijks werk ingepast kunnen worden en hoe dit aan medewerkers overgedragen kan worden.

De opleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden bestaat onder meer uit:

 • wetgeving en arbeidsomstandigheden
 • risico’s en preventie
 • procedures en werkvergunningen
 • taak en risicoanalyse
 • methodes om veilig werken te bevorderen
 • bedrijfsnoodplan
 • gereedschappen en machines
 • hijsen, tillen, struikelen, uitglijden, vallen
 • gevaarlijke stoffen
 • gevarenbronnen
 • werken op hoogte
 • persoonlijke beschermingsmiddelen

De totale opleiding duurt circa 16 uur en wordt verdeeld over 2 dagen of 4 dagdelen. Examen van 75 minuten 70 vragen.